Industry a zahraniční program konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VII.
(1. - 3. října 2023)

Platforma MuseUM JINAK se do tradiční konference pořádané tentokrát v Regionálním muzeu Mělník zapojila jako koordinátor prakticky orientovaného industry programu a účasti zahraničních odborníků. Pro ty z vás, kteří se nemohli aktivit z kapacitních či časových důvodů zúčastnit, nebo si je chtějí připomenout, sdílíme materiály a texty týkající se prezentované a demonstrované praxe.

Zahraniční hosté:

HILIA DOS SANTOS

Nezávislá kulturní edukátorka spolupracuje v poslední době především na vzdělávacích programech Musea Rotterdam, kde vede interaktivní workshopy věnované předávání zkušenosti válečné destrukce a následné obnovy města novým generacím. Ti tak mají možnost nově vnímat i kultivovat specificky utvářené prostředí svého každodenního života. Hilia aktivně působí i v programech probíhajících přímo ve školních třídách a čerpá ze své zkušenosti školního kariérního kouče, jež stála na podpoře sociálně-emočního rozvoje studentů a vedení mládeže a rodičů v rámci sociální mapy Rotterdamu.

ROBERT NORDHOEK

Robert působí v Museu Rotterdam od roku 2005. Nejprve v oddělení PR rozvíjel strategii k upevnění vztahů mezi institucí a veřejností a poté se stal kurátorem a historikem v oblasti veřejné historie. Spolupracoval na vzniku nové multimediální expozice věnované válečným událostem a poválečné obnově Rotterdamu, která pracuje s nevšedními edukačními podněty.

JANICKE KERNLAND

Janicke založila v roce 2003 Studio Kernland, designérské studio zaměřené na výstavní a kulturní projekty. O patnáct let později nastoupila do vedení muzejní sítě Helgeland Museum sídlící v norském Mosjøenu. Síť zahrnuje 18 muzeí v regionu a zhruba 50 zaměstnanců, jejichž aktivity se Janicke snaží koordinovat a propojovat v různých projektech zaměřujících se i na aktuální témata udržitelnosti a diverzity, jež jsou v Norsku silně podporována.

MAGDALENA KREIS

Magda sama sebe označuje za pedagožku, animátorku a kurátorku. Pracuje na principu od nápadu k realizaci. Již více než 12 let vytváří originální aktivity v oblasti současného umění a designu, jejichž cílem je zaujmout diváky všech věkových kategorií. Jedná se o výstavní projekty, workshopy, doprovodné programy k výstavám a vzdělávací publikace. Spolupracuje s kulturními institucemi a nevládními organizacemi po celém Polsku a své projekty realizuje i v zahraničí.

Materiály z industry programu a konference:

Program konference
Fotogalerie
Prezentace zahraničních hostů ke stažení
Edukační aktivity Musea Rotterdam
Studie doplňující prezentaci Janicke Kernland

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998