Inspirační program muzejní edukace pro pedagogy a lektory (AFO Olomouc)

Středa 26. dubna, 13:00 – 18:30, Olomouc - Pevnost poznání

Ukázky praktických workshopů od muzejních edukátorů zapojených do sítě museUM JINAK. Zástupci inovativních muzeí a institucí se podělí o nápady a zkušenosti, jakým způsobem lze edukačně pojmout různá témata ze školních osnov. Akci pořádá Národní filmové muzeum NaFilM v rámci festivalu Academia Film Olomouc.


Časový harmonogram

13:00 – 14:30 Workshopy I (výběr jednoho ze 4 workshopů)

 • Workshop 1 (Galerie Atom): Středověké město - Muzeum Hlučínska
 • Workshop 2 (Malý sál): Optické experimenty J. E. Purkyně - NaFilM
 • Workshop 3 (Laboratoř): Záhada hlavolabu - Pevnost poznání
 • Workshop 4 (expozice Světlo a tma): Fyzika v komixu - Pevnost poznání

15:00 - 16:30 Workshopy II (výběr jednoho ze 4 workshopů)

 • Workshop 1 (Galerie Atom): Středověké město - Muzeum Hlučínska
 • Workshop 2 (Malý sál): Optické experimenty J. E. Purkyně - NaFilM
 • Workshop 3 (expozice Do historie!): Příběh rytíře - Pevnost poznání
 • Workshop 4 (expozice Světlo a tma): Fyzika v komixu - Pevnost poznání

17:00 - 18:30 Tržiště vzdělávacích programů (možno navštívit všechna stanoviště s ukázkou programů)

místa konání: Galerie Atom, Malý sál, expozice Živá voda, expozice Rozum v hrsti

 • Diváku, podiv se! Atrakce raných filmů
 • Vstup do iluze (expozice Živá voda)
 • Vlastivědný kufřík
 • Tajemství šifer (expozice Rozum v hrsti)
 • Na chvíli Baťovským učněm
 • Co se děje v litosféře (expozice Živá voda)

Program je otevřený pro veřejnost, zejména pro zájemce z řad pedagogů a lektorů hledajících inspiraci k novým formátům a metodám využitelných při tvorbě vzdělávacích aktivit. Nově vzniklá platforma zastřešená muzeem NaFilM propojuje muzejní kurátory a edukátory, kteří posouvají zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví. Realizace tohoto programu byla podpořena Norskými fondy a Národním plánem obnovy.

Středověké město

Lektor: Jiří Neminář, Michaela Lokočová (Muzeum Hlučínska)

Města jsou podstatnou součástí našich životů. Zejména, pokud obsahují památky, tak je vyhledáváme a necháváme se unášet jejich krásou i typickou atmosférou. Co však dělá město městem, jak se z původních středověkých měst stala historická jádra a dá se z městských ulic vůbec něco vyčíst? Na tyto a další otázky zkusíme nalézt odpovědi. Budeme zkoumat městský urbanismus a transformaci města v moderní sídelní celek. Pomocí historických pramenů zjistíme, co a kde ve středověkém městě stálo. Na závěr si zkusíme založit vlastní město a postavit si jeho model. 

Pro věkovou skupinu: 10+

Kapacita workshopu: 20

Ukázkový workshop:
St 26. 4., 13:00 – 14:30, Galerie Atom – Pevnost poznání
St 26. 4., 15:00 – 16:30, Galerie Atom – Pevnost poznání


Optické experimenty J. E. Purkyně

Lektor: Jan Kulka (Národní filmové muzeum NaFilM)

Program zaměřený na základy optiky a principy promítacích zařízení. Účastníci se seznamují s vlastnostmi lidského zraku a výzkumy a vynálezy J. E. Purkyněho, českého “praotce filmu”. Propojení s filmovou historií a současným filmem bude představené pomocí

fascinujících obrazů, které se před vašima očima budou proměňovat díky rotaci, blikání a intenzitě světla. Látka je probírána hravou a interaktivní formou, kdy si účastníci sami sestavují vlastní jednoduché promítací zařízení. 

Pro věkovou skupinu: 12+

Kapacita workshopu: 25

Ukázkový workshop:
St 26. 4., 13:00 – 14:30, Malý sál – Pevnost poznání
St 26. 4., 15:00 – 16:30, Malý sál – Pevnost poznání


Fyzika v komiksu

Garant: Pevnost poznání 

Komiks není jen o fantazii, autoři velké spousty komiksů se drží i fyzikálních zákonů. Přijďte k nám odhalit tajemství jednotlivých superschopností. Díky široké škále různých

schopností je program průřezem mnoha fyzikálních oborů. Spolu s animátory pak budete moci porazit padoucha jen díky znalostem fyziky! 

Pro věkovou skupinu: 12+

Kapacita workshopu: 16

Ukázkový workshop:
St 26. 4., 13:00 – 14:30, expozice Světlo a tma – Pevnost poznání
St 26. 4., 15:00 – 16:30, expozice Světlo a tma – Pevnost poznání


Záhada hlavolabu

Garant: Pevnost poznání

Máte rádi detektivky? V našem programu dostanete jedinečnou příležitost stát se laboratorními experty a rozluštit jednu velkou záhadu. Pomocí moderních metod badatelské výuky se seznámíte s vlastnostmi a chováním chemických látek, a dokonce při tom možná najdete lék hrozivou nemoc, nebo zachráníte naši laboratoř před zkázou. 

Pro věkovou skupinu: 6.- 8. ročník ZŠ

Kapacita workshopu: 16

Ukázkový workshop:
St 26. 4., 13:00 – 14:30, Laboratoř – Pevnost poznání


Příběh rytíře

Garant: Pevnost poznání

Rytíři – odvážní válečníci v lesklé zbroji, zápolící v turnajích a na bitevních polích. Byli ale rytíři jen a pouze válečníci? Vydejte se s námi do středověku a na vlastní kůži zjistěte, co to obnášelo být rytířem.

Pro věkovou skupinu: MŠ, 1.–2. ročník ZŠ

Kapacita workshopu: 16

Ukázkový workshop:
St 26. 4., 15:00 – 16:30, Laboratoř – Pevnost poznání

Ukázky programů:

St 26. 4, 17:00 – 18:30, Galerie Atom, Malý sál, expozice Živá voda, expozice Rozum v hrsti – Pevnost poznání

 

Diváku, podiv se! Atrakce raných filmů

Lektoři: Jakub Jiřiště, Adéla Mrázová (Národní filmové muzeum NaFilM)

Pomocí virtuální reality se vydáme zpátky do minulosti. Do doby, kdy diváci poprvé spatřili rozpohybované obrazy. Pouhými obrazy to ale nekončilo. 3D, virtuální realita, 360° panoramatické projekce, to vše usilovalo o pozornost raných diváků, kteří se nemohli těchto obrazů nabažit. Během programu se účastníci seznámí s různými druhy filmových atrakcí, které mohli zažít diváci raných filmů v počátcích kinematografie.

Pro věkovou skupinu: 10+

Kapacita programu: 6


Vstup do iluze

Lektor: Tomáš Machek (Sladovna Písek)

Pomocí techniky klíčování je v současnosti velmi snadné přenést svůj obraz do jakéhokoli prostředí. Animační technika pixilace nám zase umožňuje animovat předměty i samotné účastníky s nadsázkou, humorem a např. bez zemské přitažlivosti. Kombinací obou technik lze vytvořit jednoduchou animaci, nebo se jen nechat unést do fiktivního světa, který si třeba sám nakreslím.

Pro věkovou skupinu: 5+

Kapacita programu: neomezeno


Vlastivědný kufřík

Lektoři: Jiří Neminář, Michaela Lokočová (Muzeum Hlučínska)

Vlastivědný kufřík je krabice s replikami dvaceti historických pramenů, které průřezově ilustrují různé události a fenomény minulosti od pravěku až po současnost. Smyslem kufříku je provozovat badatelskou místně zakotvenou výuku pomocí konkrétních pramenů. Jejich výběr záměrně ukazuje na jejich druhovou rozmanitost, takže děti mimo jiné poznávají, co vše z minulosti může sloužit jako pramen poznání.

Pro věkovou skupinu: 11+

Kapacita programu: neomezeno


Tajemství šifer

Garant: Pevnost poznání

Máte ve třídě milovníky kryptografie, kteří si mezi sebou rádi posílají tajná psaníčka? Tak neváhejte a přijďte na výukový program, při kterém si děti zábavně propojí matematiku se

šiframi. Sedět tu určitě nebudou! Ve spojení s našimi exponáty se pokusí rozluštit zašifrované vzkazy a získat tak mnohé zkušenosti v oblasti různých šifer a kódů.

Pro věkovou skupinu: 4. – 5. roční ZŠ

Kapacita programu: 16


Na chvíli baťovským učněm

Lektorka: Jana Trnčáková (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

Poznejte baťovský Zlín 30. let 20. století v terénním programu. Prožijte jeden den mladého muže, učně Baťovy školy práce. Zjistěte, jak náročný byl jeho den, vyzkoušejte si některé

činnosti z každodenního života. Vydejte se na místa, kde mladí muži bydleli, studovali, pracovali, kde trávili svůj volný čas a vyzkoušejte si tvořivé a zážitkové aktivity. Program vychází z deskové hry Jeden den mladého muže Baťovy školy práce.

Pro věkovou skupinu: 4. – 9. ročník ZŠ, SŠ

Kapacita programu: neomezeno


Co se děje v litosféře?

Garant: Pevnost poznání

Zajímaly vás někdy sopky? Kde se sopky vyskytují, jak fungují, jaké horniny vznikají jejich činností?  To vše se u nás dozvíte a nezapomeneme ani na zemětřesení. Pozor, během našeho školního programu to bude nestabilní a výbušné! 

Pro věkovou skupinu: 6.-7. ročník ZŠ

Kapacita programu: 16

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998