Pavel Beneš, akad. mal. (Labradosti)

Grafický design a ilustrace
Působiště: celá ČR
Kontaktní údaje
labradost@gmail.com
Biografie

Grafik, karikaturista, pedagog, art director. Ilustrace knih, grafická řešení výstav, plakáty, lettering

Projekty

Grafické zpracování výstav: 2006 – Lovci mamutů, Národní muzeum; 2007 – Stopy lidí, Národní muzeum; 2007 – Česká loutka, sbírka NM v Tchaiwanu; 2008 – Josef Hlávka, Lobkovický palác; 2008 – Josef Hlávka, NM v S. Peterburgu; 2010 – Staré pověsti české, Národní muzeum; 2011 – Muzeum Krkonoš; 2013 – Hornictví, Národní technické muzeum; 2014 – Smrt kmotřička, České muzeum hudby; 2015 – Smrtelné slasti, Národní muzeum; 2015 – Centrum stavitelského dědictví v Plasích; 2016 – Když císař umírá, České muzeum hudby; 2017 – Světlo a život, Národní muzeum; 2018 – Památník zapadlých vlastenců, Paseky n. Jizerou; 2019 – 90, Hollar; 2019 – Komunikace 89, Praha Letná; 2020 – My pluli dál a dál…, Nová síň v Praze; 2020 – Vlašský dvůr, Kutná hora; 2022 – Tomáš Plesl – OBZORY, Liberec.

Odkazy

http://www.labradosti.cz/o-autorovi/

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998