Tasty Air

Virtuální a rozšířená realita
Působiště: celá ČR
Kontaktní údaje
info@tastyair.cz
+420 608 947 173
Biografie

Vyvíjíme aplikace s virtuální a rozšířenou realitou na míru. Pomáháme klientům v kulturním sektoru, v průmyslu a obchodu.

Projekty

VR cestování časem pro Muzeum umění Olomouc, AR pro Turistické informační centrum Brno, Animace a 3D skenování pro Židovské muzeum v Praze, VR historie hornictví pro Podkrušnohorské technické muzeum, 3D digitalizace pro animaci pro Múzeum Bojnice.

Odkazy

https://tastyair.cz/reference-2/

Ukázky portfólia

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998