CESNET

Interaktivní 3D vizualizace
Působiště: celá ČR
Kontaktní údaje
modely@cesnet.cz
+420 724 501 208
Biografie

Sdružení CESNET vytváří ve spolupráci s paměťovými institucemi unikátní interaktivní 3D modely předmětů kulturního dědictví. Součástí práce jsou i prostředky pro jejich vizualizaci a interakci s návštěvníky ve fyzických expozicích i v prostředí Internetu. To umožňuje například vytváření virtuálních výstav. Modely je možné prezentovat i v prostředí virtuální nebo rozšířené reality. Při vytváření modelů klademe důraz na přesnost zachycení detailů předmětu, jeho textur a materiálu. Snímání předmětu probíhá obvykle v místě jeho uložení, například v expozici nebo v depozitáři. Vytvoření modelu a příprava vizualizace probíhají v laboratoři SAGElab sdružení CESNET. Významnou součástí prezentace 3D modelů je software pro interaktivní vizualizaci, který nabízíme.

Projekty

Výroba interaktivních 3D modelů např. pro Muzeum hl. m. Prahy, Muzeum TGM Rakovník, Národní muzeum v Praze, sbírky Pražského hradu.

Odkazy

https://ih3d.cesnet.cz/cz/index.html

Ukázky portfólia

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998