Jan Kulka

Promítací zařízení, střih
Působiště: celá ČR
Kontaktní údaje
jan.kulka@email.cz
+420 774242225
Biografie

Absolvent střihové skladby na FAMU. Je autorem pra-kinematografických aparátů, zařízení odkazujících na prapůvody a současný stav kinematografie. Po Kouzelné skříňce, kde rozvíjel a doslovně roztáčel vnímání abstraktního obrazu a světelného toku mj. i na základě experimentů Jana Evangelisty Purkyně (PAF 2011), tak přichází s několik let vyvíjeným aparátem záznamu i projekce pohyblivých obrazů, filmů. Pramítačka se stává autorovým manifestem samotné kinematografie, kdy standardizované, opomenuté či slepé vývojové linie jsou znovu artikulovány skrze jeden stroj.

Projekty

Promítací exponáty v muzeu NaFilM, vlastní aparáty a produkce, workshopy, účast na festivalech.

Odkazy

http://www.pramitacka.cz/archeoscope.pdf

Ukázky portfólia

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998