Jan Krtička

akční umění konceptuální umění land art objekt zvuková instalace
Působiště: celá ČR
Kontaktní údaje
Biografie

Hlavním vyjadřovacím médiem Jana Krtičky je sochařství, které inklinuje ke konceptuální poloze. Vychází to z jeho studií na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v Ateliéru sochařství u Jana Ambrůze. Efemérnost a procesuálnost iniciuje využitím možností intermediálního umění. Samotné výstupní médium však pro něj nehraje zásadní roli. Spíše klade důraz na koncept a prostorové uspořádání. Intervence do přírody, které častokrát prezentuje jen ve fotografické dokumentaci, vnímá primárně jako sochy. Takto je plánuje a v procesu tvorby chápe. Současně si uvědomuje i jejich akční rozměr. Této problematice se intenzivně věnoval ve své disertační práci na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Soustředil se na teoretickou-kritickou polohu díla v kontextu dokumentace. To se odráželo do jeho tvorby tím, že zájem zacílil na formu mluveného slova, které dílo komentovalo a dotvářelo tak dokumentaci. Narativní poloha díla Jana Krtičky je založena na kvalitním zvuku a vztahu k prostoru, kde je prezentováno. Kupř. se jedná o zvukovou instalaci Výlet z roku 2011, kdy ve spolupráci s Janem Proškem zaplnil výstavní prostor hlasy z reproduktorů popisující jednotlivé momenty cesty nebo o výstavní projekt Vyprávěníz roku 2014 v Karlin Studios v Praze opět ve spolupráci s Janem Proškem, kdy nepřítomné dokumentární fotografie byly nahrazeny zvukem. U těchto projektů autor nechává prostor pro invenci diváka, který se prostřednictvím zvuku stává aktivním divákem a vizuální podobu díla si představuje. Jan Krtička byl také iniciátorem knihy Dokumentace? spolu s Janem Proškem, jejíž vydání bylo součástí obhajoby doktorandského studia na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Tématem Krtičkovy tvorby je krajina a fotografická dokumentace vlastních instalací v krajině. Otevírá tak otázky o autenticitě uměleckého díla v případě land artu. Věnuje se záznamu instalací, což dokládá zájem o procesualitu, která se projevuje i v pomíjivosti materiálů, ze kterých tvoří. Využívá a experimentuje jak s přírodninami listím, kameny, ledem atd., tak s umělými materiály tvárnicemi, sádrokartony či sklem. Kupř. instalace Sklo z roku 2001 je jemnou intervencí do přírodního prostředí, která odráží a pozměňuje okolí. Tvorba Jana Krtičky je velmi citlivá a niterná. Dílo zakládá na prožitku a zvnitřnění prostřednictvím pobytu v krajině. Jeho intervence jsou mnohdy od svého počátku založeny na předpokladu úplného zániku. Právě ono balancování na hraně racionálního tvůrčího přístupu a přírodního náhodného chaosu dokládá Krtičkovým instalacím na tajemství. Jeho tvorba by se dala charakterizovat jako autorský vklad do již existujícího prostředí, které je umělcem citlivě a minimálně pozměněno. Určitá forma minimalistického a konceptuálního ladění se objevuje i v objektech určených do galerijního prostředí (kupř. instalace Dýha, 2014). Zde se setkáváme s dalším zájmem a tím je institucionální kritika (instalace White Cube, 2006, Čistý stůl, 2008 nebo John Cage: přednáška o ničem, zvuková instalace z roku 2012). To se projevuje i v jeho kurátorských projektech – Dokumentace, 2012 Galerie NF v Ústí nad Labem nebo Výchozí pozice, 2015 Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. Fascinace vizualizací procesu pohybu a klidu, přírodního řádu a chaosu je pro tvorbu Jana Krtičky příznačná. V jeho díle nalezneme také prostor pro plánovanou náhodu, kterou využívá ve svém výtvarném rukopisu, kdy čerpá z nepřesností a mnohotvárností přírody ve spojení s jednoduchým konceptem.

Projekty

Samostatné výstavy 2013 Buď připraven!, spolu s Janem Proškem, na Kalvárii, Ostré u Úštěku 2012 Jasný tvar, spolu s Janem Proškem, Galerie die Aktualität des Schönen..., Liberec 2011 Divná místnost, Galerie Horká, Olomouc 2011 Výlet, spolu s Janem Proškem, Komunikační prostor Školská 28, Praha 2010 Dokumentace, Galerie Cella, Opava 2009 Esterce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2006 Bush, Dům umění, Opava Skupinové výstavy nezařazené do databáze 2015 Joh Cage/Přednáška o ničem v interpretaci souboru Ostrý zub, Plato, Ostrava 2015 NOS, spolu s Janem Proškem, Malá galerie, Ústí nad Labem 2015 Ze středu ven-umění regionů, Kunsthalle/Hala umenia, Košice 2015 AKCE_REAKCE, Galerie ARTATAK, Praha 2014 Vyprávění, spolu s Janem Proškem, Karlin Studios, Praha 2014 Jak se volá do lesa?, INI Gallery, Praha 2014 Kukačka, Ostrava 2014 Meeting jiného kontextu, Art Gallery Kupa, Opava 2014 Cesta, Meetfactory, Praha 2014 Ze středu ven-umění regionů 1985-2010, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2014 Na počátku bylo ticho, Galerie města Plzně, Plzen 2014 Alotrium (Expanded performance), Galerie U Dobrého pastýře, Brno 2013 Umění z místa/Na Nekázance Kalvárie, Nekázanka 18, Praha 2013 16-20000 Hz, Meetfactory, Praha 2012 Na houby / For John Cage, Gottfrei, Bludný kámen, Opava 2012 Zpřítomnění VII, Bienále Dolní Kounice 2012, Dolní Kounice 2012 OBJEKTiVnĚ, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem 2010 Transfer of Location, Gum Studio, Carrara, IT 2010 Zpřítomnění VI, Bienále Dolní Kounice 2010, Dolní Kounice 2009 V. Zlínský salon mladých. KGVU, Zlín 2009 Imitace míst, UffArt!, Dům umění města Brna, Brno 2009 Dokumentace?, Galerie Sýpka , Valašské Meziříčí 2009 Silo, 5. bienále Industriální stopy, Zlín 2008 ARTSAFARI 16, sochařské studio Bubec, Praha 2008 Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc 2007 Mladé sovy, Galerie Caesar, Olomouc 2007 Kiruna Snow Festival, Kiruna, SE 2007 Místa, prostory , mezery, Dům umění, Opava 2006 Brno - naše Praha, Fakulta architektury VUT, Brno 2006 The &, FaVU VUT Brno 2006 Beton, hrad Špilberk, Brno 2006 IV. Zlínský salón mladých, KGVU Zlín 2006 ART & POND, Kosmoukovský rybník Klenové 2005 Jihlava in Heidenheim (projekty), Brána Matky Boží, Jihlava 2006 Pučení, Zbrojovka, Brno 2004 PlomaART, Dům umění, Opava 2004 PlomaRaut, zámek Čejkovice 2004 EUROPA, Neues Museum, Weimar, D 2003 NEJMLADŠÍ, Národní galerie, Praha 2002 Šarovy II, Letohrádek Mitrovských, Brno 2002 Šarovy II, Galerie Výpad, Pdf UP, Olomouc 2002 YTONGem, rektorát VUT, Brno 2001 Šarovy I, Letohrádek Mitrovských, Brno

Odkazy

https://www.jankrticka.com

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998