Richard Loskot

digitální obraz instalace nová média objekt zvuková instalace
Působiště: Ústí nad Labem
Kontaktní údaje
Biografie

Richard Loskot nepatří mezi autory, kteří zaplňují svět dalšími a dalšími věcmi. Nevytváří artefakty ve smyslu konkrétních uměleckých předmětů, které pak snadno vstupují do systému obchodu s uměním. Jeho díla jsou daleko více procesem, při němž inscenuje děje a buduje prostředí, aby tak „konzumentovi umění“ i náhodnému chodci nabídnul nevšední (nikoliv však šokující) zážitek. Prostřednictvím tohoto zážitku dochází nejenom k posunu perspektivy vnímání určitého prostoru, založenému často na vztahu a konfrontaci reálného a technického (virtuálního, uměleckého), ale především k uvědomění si samotného vnímání, jeho podmíněnosti a zakořenění v konvencích. Richardovy instalace a enviromenty glosují současný technicistní svět a obracejí se k otázkám našeho bytí v tomto světě. I přesto, anebo právě proto, že mají až filosofický rozměr (jak naznačují již názvy děl Podstata věcí, 2011; Procházka pod skutečností, 2011), uplatňují se v nich základní témata, která definovala a strukturovala lidskou zkušenost již odnepaměti – světlo, slunce, čas, příroda, voda, růst atd. Autor často dochází k jejich simulaci prostřednictvím současné techniky a technických systémů, ovšem díky určitému optimistickému nadhledu (nebo spíše nadšenému a radostnému zaujetí) se právě technické systémy stávají výstižnou metaforou a personifikací přírodních procesů a jevů. Technické a přírodní tak Richard Loskot nestaví proti sobě jako vylučující se fenomény. V jeho tvorbě to nejsou opozita, ale spíše spojité nádoby či vzájemně nastavená zrcadla.

Projekty

Samostatné výstavy 2019 cyklus osmi výstav na téma Spirála, Galerie TIC, Brno – CZ 2018 Subjektivní encyklopedie, Galerie Lázně, Liberec- CZ Proměna pozorovatele, Gask, Kutná Hora- CZ Cosmology model, Boccanera gallery, Trento – IT 2017 Základní výzkum, Galerie Lázně, Liberec- CZ Like a cork on the wather, PopUp ArteBoccanera, Milano – IT Prázdná, vitrínka Deniska, Olomouc- CZ Slepá mapa, Galerie Lauby, Ostrava – CZ 2016 Budoucnost způsobuje minulost 2015 Komplexní obraz, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem -CZ Nadstavba, prostor Obraz doby, Ústí nad Labem – CZ Teorie spirály, Galerie 69, České Budějovice – CZ Druhotná příroda, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha- CZ 2014 Svět dostává nové dimenze, CJCH 2014, Veletržní palác, Praha -CZ Europe Europe, Astrup Fearnley Museet, Oslo, N Časoprostorová mřížka, Galerie Etc, Praha – CZ Světlo v obraze, Galerie Dům – CZ Dveře jinam, NF, Ústí nad Labem – CZ Kolemjdoucí, Fenester, Prague – CZ Ex pozice, Dads, Liberec – CZ 2013 Detail, Galerie Půda, Jihlava – CZ V kostce, Cube x Cube Galerie, Liberec – CZ 30 sekund, Galerie Buňka, Ústí nad Labem – CZ Neskutečnost, Galerie Laboratorio, Praha – CZ 2012 Open System, kurátor: Daniele Capra, Galerie Arte Boccanera Contemporanea, Trento – IT Druhý pohľad / Second Glance, kurátor: Katarina Gatialova, Galerie Plusmínus, Žilina – SK Nápady, Synagoga, Žilina - SK Jednoduchá věc, kurátor: Markéta Vinglerová, Start Up GHMP, Praha – CZ Záznamy přítomnosti, Galerie G99, kurátor: František Kowolowski, Dům umění města Brna, Brno – CZ 3x3x3, Galerie 3x3, Liberec – CZ 2011 Podstata věcí, 4AM, Brno – CZ Dvě Slunce, kurátor: Pavel Liška, Spejs, Praha – CZ 2010 Asynchronizace, kurátor: Dominik Lang, Galerie Jelení, Praha – CZ 2009 Sky Europe, Galerie 207, VŠUP, Praha – CZ GotoAndPlay, Galerie Umakart, Brno – CZ 2007 Mechanický růst, Galerie 36, Olomouc – CZ

Odkazy

https://www.richardloskot.net

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998