Iveta Holešová

vizuální design
Působiště: celá ČR
Kontaktní údaje
iveta.holesova@seznam.cz
725 543 654
Biografie

Vystudovala jsem grafický design v ateliéru Grafický design 1 pod vedením prof. ak. mal. Karla Míška, Ph.D., Prof. h. c. na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vystudovala jsem také Vyšší odbornou školu grafickou v Praze v oboru Propagační grafika. Zaměřuji se především na tvorbu vizuálních stylů, branding, poster design, book design a typografii. V tvorbě s oblibou dávám do kontrastu vektorovou grafiku a dynamickou, stylizovanou kresbu.

Projekty

2021 - účast na výstavě Turboposter International Poster Competition (Varšava, Polsko), spoluúčast na 27th International Poster Biennale in Warsaw, Poland 2019 - spoluúčast na výstavě 100 × 70 – Vznik státu / Founding of the State (Galerie Českých center, Praha),Jak dál? Prostorová instalace k 30. výročí sametové revoluce (Atrium Magistrátu města Ústí n. L.) 2019 - Singing in the Rain výstava workshopu skla, Letní škola FUD (Galerie Cukrdíra, FUD UJEP, Ústí nad Labem) 2018 - účast na výstavě Future of Europe (Galerie DOX, Praha) 2017 - účast na výstavě Solidarity (Galerie Mánes, Praha) 2013 - účast na výstavě TheArt (Praha)

Odkazy

https://www.holesovaiveta.cz/
https://instagram.com/iveta_holesova
https://www.facebook.com/BlackIveth/

Ukázky portfólia

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998